Het jaar 2018

Ook in 2018 was BNNVARA zeer succesvol op radio, televisie en online, zowel kwantitatief als kwalitatief, zowel op het gebied van maatschappelijke impact als op het gebied van innovatie.

Zo werd in 2018 maar liefst 26% van de totale zendtijd op NPO1, 2 en 3 door BNNVARA gerealiseerd; geen enkele andere omroep in Nederland realiseert zo’n hoog percentage. BNNVARA maakte in 2018 gemiddeld per dag 7,1 uur televisie en 15 uur radio. Ook online is BNNVARA de grootste van de ledengebonden omroepen.

Dat onze programma’s vaak van hoge kwaliteit zijn blijkt niet alleen uit de hoge waarderingscijfers en de vele mooie recensies, maar ook uit de 29 nationale en internationale prijzen die BNNVARA-producties wisten te verzilveren.

Afgelopen jaar is het gelukt om met onze programma’s veel maatschappelijke impact te genereren, zo blijkt uit onder meer Kamervragen, artikelen en discussies in media en maatschappij naar aanleiding van onder meer uitzendingen van #BOOS, Zembla en Kassa.

Vooral de petitie over het kinderpardon, naar aanleiding van de #BOOS docu: Terug naar je eige land viel op. Maar liefst 250.000 mensen ondertekende de petitie, resulterend in een nieuw kinderpardon.

Bovendien was sprake van vernieuwing in de programmering door het lanceren van niet alleen veel nieuwe titels met nieuwe formats, maar ook door inhoudelijke vernieuwing binnen bestaande titels. Tevens was er volop innovatie door steeds meer content platformonafhankelijk te ontwikkelen en te produceren en als BNNVARA daar te zijn waar onze doelgroep is, bijvoorbeeld exclusief op YouTube. Wat dat betreft liep BNNVARA in Hilversum ook in 2018 voorop.

Eind 2018 presenteerden wij ons jaaroverzicht 2018. In dat overzicht is opgenomen waar wij voor staan en waar wij trots op zijn. Het kwantitatieve én kwalitatieve jaaroverzicht maakt integraal onderdeel uit van ons bestuursverslag, maar ook in dit voorliggende deel willen we stilstaan bij het media-aanbod van BNNVARA op radio, televisie en online.