Langlopende schulden (8)

Bouwdepot-lening F. van Lanschot Bankiers

  

2018

 

2017

Stand per 1 januari

 

1.426

 

2.226

Opgenomen gelden

 

0

 

0

Aflossing

 

-800

 

-800

Stand per 31 december

 

626

 

1.426

Aflossingsverplichting komend boekjaar

 

-400

 

-400

Langlopend deel per 31 december

 

226

 

1.026

Voor de financiering van de verbouwing in 2014-2015 is een bouwdepot-lening aangegaan bij F. van Lanschot Bankiers NV.

Hoofdsom

: € 4.000

Ingangsdatum

: 01-09-2014

Looptijd

: 10 jaar

Rente

: 3,25% vast voor 5 jaar

Renteherziening per

: 31-8-2019

Aflossing

: € 100 per kwartaal

Verstrekte zekerheden

: verpanding effectenportefeuille

Voorts is er een krediet in rekening courant verstrekt:

Hoofdsom

: € 2.000

Ingangsdatum

: 01-09-2014

Looptijd

: 10 jaar

Rente

: drie-maands EURIBOR + 2,50%

Renteherziening

: n.v.t. (variabel)

Aflossing

: € 50 per kwartaal

Verstrekte zekerheden

: verpanding effectenportefeuille voor een bedrag van € 10.000

Van dit deel van de lening is per 31 december 2018 geen gebruik gemaakt en is nog EUR 900 beschikbaar.

In 2018 is er aanvullend boetevrij een extra aflossing gepleegd van EUR 400 waardoor de totale aflossing in 2018 EUR 800 bedroeg.