Opbrengst verenigingsactiviteiten (14)

De opbrengst verenigingsactiviteiten bestaat uit ledenbaten van BNNVARA. Per 1 september 2018 zijn alle BNN-leden en VARA-leden lid geworden van BNNVARA. Alle ledenbaten van BNNVARA, BNN en VARA over 2018 zijn in deze post verantwoord.  

Door de netto uitstroom in de ledenaantallen daalt ook de opbrengst.

Per 31 december 2018 had omroepvereniging BNNVARA 467.702 leden

Per 31 december 2017 had de Vereniging BNN 253.678 leden.
Per 31 december 2017 had Omroepvereniging VARA 249.377 leden.


In 2018 is er voor ledenwerving EUR 260 in de exploitatierekening verantwoord. In 2017 was dit voor BNN EUR 39 en voor de VARA EUR 61.