Verantwoording WNT (niet-topfunctionarissen)

(bedragen x EUR 1)

2018

Functiegegevens

presentator

presentator

presentator

    

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/07

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

1,0

    

Bezoldiging

   

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

363.200

190.500

162.759

Beloningen betaalbaar op termijn

0

14.073

0

Totaal bezoldiging

363.200

204.573

162.759

    

Individueel toepasselijk drempelbedrag bezoldiging

189.000

189.000

110.250

Verplichte motivering van de overschrijding van het individueel toepasselijk drempelbedrag bezoldiging

1)

1)

1)

     

2017

Functiegegevens

presentator

presentator

presentator

Aanvang en einde functievervulling in 2017

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband 2017 (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

1,0

    

Bezoldiging

   

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

580.000

190.500

288.000

Beloningen betaalbaar op termijn

0

14.604

0

Totaal bezoldiging 2017

580.000

205.104

288.000

1) Er zijn geen uitkeringen gedaan uit hoofde van art 4.2 lid 3 WNT; De bezoldiging is marktconform en niet in strijd met de WNT en BPPO. De personele kosten boven de norm (EUR 242) worden verantwoord in de verenigingslasten.