Ontwikkelingen medialandschap

Wij vermeldden in ons jaarplan 2018 als belangrijkste uitdaging de ontwikkeling van de zogenaamde superplatformen en hoe wij daar gebruik van kunnen én mogen maken. Deze superplatformen zijn van groot belang in hoe wij onze content komende jaren bij onze gebruikers, kijkers en luisteraars zullen krijgen. Wij weten dat een groot deel van hen juist aanwezig is op deze platformen van derden. Zeker waar het de jongere doelgroep betreft zijn dit de platformen van derden zoals YouTube en Instagram.

Hoewel NPOstart afgelopen jaar een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt is het gebruik daarvan nog niet optimaal. Niet al ons media-aanbod is daar eenvoudig terug te vinden en te kijken, wat de noodzaak om onze content ook via andere platformen te verspreiden nog meer duidelijk maakt. NPO en OCW worstelen al langer met hoe dit gebruik van platformen van derden zich verhoudt tot de Mediawet. Hoewel OCW in het voorjaar van 2018 zijn interpretatie van de Mediawet op dit vlak presenteerde, heeft dit tot op heden nog niet tot een definitieve beleidsregel geleid. Gunstig is dat OCW stelt dat wij rondom onze titels gebruik mogen maken van platformen van derden. Daar willen we, meer dan nu, gebruik van gaan maken, maar onduidelijk is hoe deze regels vertaald gaan worden in beleid van NPO. Redenen van doelmatigheid en schaarste zijn daarbij voor NPO leidend.

Ook lijken er belemmeringen te zijn voor wat betreft het gebruik mogen maken van platformen van derden rondom onze eigen portal BNNVARA.nl. Deze discussie wordt sinds 2018 gevoerd en zal in 2019 een vervolg krijgen. Zeker in een tijd waarin de roep om maatschappelijke verankering steeds groter wordt, is het belangrijk dat wij onze doelgroep optimaal kunnen bedienen. Het mogen gebruiken van platformen van derden speelt daarin een belangrijke rol.