BNNVARA-Leden

Ledenbehoud

BNNVARA is een levendige vereniging met bijna 500.000 leden. Tot 1 september was men lid van de vereniging BNN of van de vereniging VARA. Per die datum zijn de verenigingen gefuseerd en zijn de BNN- en VARA-leden van rechtswege lid geworden van Omroepvereniging BNNVARA.

Zowel voor als na de fusie zijn er tal van exclusieve activiteiten georganiseerd voor onze levendige achterban met als doel de relatie met de achterban te verstevigen. Zo waren er Ledendagen, exclusieve voorvertoningen en previews, winacties en hebben wij onze leden, door middel van nieuwsbrieven, op de hoogte gehouden van het laatste BNNVARA programma- en verenigingsnieuws. Het jaarcadeau - de kraskalender - is door ruim 44.000 leden aangevraagd. Zowel de BNN Ledendag medio april als de VARA Ledendag in Carré met het Spijkers met Koppen 30-jarig jubileum zijn goed bezocht.

De mijnVARA - die sinds de fusie de mijnBNNVARA heet - wordt door 37% van de BNNVARA leden goed ontvangen en gewaardeerd. De mijnBNNVARA staat bol van leden- en winacties, achtergrond verhalen en verenigingsnieuws.

Publieks- en Ledenservice

Publiekswerving heeft in 2018 een rol gekregen binnen de centrale datastrategie van BNNVARA en is daarmee een belangrijk instrument om met publieksgroepen een band op te bouwen en te versterken. Door minder afleveringen van Pauw en DWDD zijn de activiteiten van publiekswerving licht afgenomen in 2018. Wel is er meer voor derden geworven, een erkende nevenactiviteit van BNNVARA. Zo is voor M, de vervanger van DWDD in voorjaar en zomer, de publiekswerving verzorgd.

Ons contactcenter werd bijna 70 duizend keer gebeld in 2018 door leden, abonnees en publiek. Veel telefoontjes werden afgehandeld door het retentieteam met als doel de leden en abonnees voor BNNVARA en de VARAgids te behouden. Ruim een kwart van de calls hadden betrekking op bezorgklachten. Daarnaast werden ruim 61 duizend klantvragen via email of post behandeld.

Ledenwerving

Naast het verstevigen van de band met onze leden zijn we actief geweest op het gebied van ledenwerving.

Voor de opnames van DWDD University De Toekomst zijn kaarten verkocht aan leden van BNNVARA. DWDD University was behalve een succesvolle programmareeks met drieduizend bezoekers de grootste ledenactiviteit van 2018.

In november is er drie weken campagne gevoerd op tv, radio en online. Doel van de campagne was het creëren van awareness rondom BNNVARA en haar programma’s. De campagne is herhaald in december. De resultaten van deze campagne zijn beoordeeld en op basis daarvan worden in 2019 nieuwe proposities onderzocht en geformuleerd.

Centrale datastrategie

De eerder genoemde “centrale login” kan in het hele online BNNVARA domein gebruikt worden. Hiermee kunnen leden zelf aangeven wat ze van het lidmaatschap verwachten, makkelijk deelnemen aan winacties en alle nieuwsbrieven en contactmomenten met BNNVARA inzien. Voor leden en abonnees is er ook een self service gedeelte, waarmee je 24/7 makkelijk verhuizingen en nazendingen kunt regelen.