Sociale lasten inclusief pensioenpremies (17)

De pensioenpremie is in 2018 iets gedaald ten opzichte van 2017 en de premie werknemersverzekeringen is iets gestegen in 2018. Per saldo houden deze twee kostenposten elkaar in evenwicht en blijven de sociale lasten in 2018 op vrijwel hetzelfde niveau als in 2017.