Programmagebonden eigen bijdragen (11)

Het lagere volume aan drama dat in 2018 is uitgezonden veroorzaakt ook dat er minder programmagebonden eigen bijdrage gerealiseerd wordt ten opzichte van 2017. De bijdragen uit het Mediafonds faseren in 2018 verder uit en dat wordt nog niet in dezelfde omvang gecompenseerd door inkomsten uit het NPO-fonds en andere fondsen. Zie tevens Model VII Bijdrage van derden voor de specificatie van deze post.