Voorzieningen (7)

  

2018

 

2017

Voorziening pensioenverplichtingen

    

Stand per 1 januari

 

258

 

296

Dotatie

 

0

 

0

Onttrekking

 

0

 

0

Vrijval

 

-34

 

-38

Stand per 31 december

 

224

 

258

     

Voorziening groot onderhoud gebouwen

    

Stand per 1 januari

 

501

 

571

Dotatie

 

155

 

155

Onttrekking

 

-40

 

-36

Vrijval

 

-10

 

-189

Stand per 31 december

 

606

 

501

     

Voorziening jubilea

    

Stand per 1 januari

 

918

 

928

Dotatie

 

39

 

0

Onttrekking

 

0

 

-7

Vrijval

 

0

 

-3

Stand per 31 december

 

957

 

918

     

Voorziening loopbaantraject

    

Stand per 1 januari

 

474

 

455

Dotatie

 

65

 

90

Onttrekking

 

-76

 

-71

Vrijval

 

0

 

0

Stand per 31 december

 

463

 

474

In 2014 is een verbouwing van het pand op het Mediapark gestart. Medio 2016 is er een nieuw meerjaren onderhoudsplan opgesteld. Op basis van dit plan is vanaf boekjaar 2016 de voorziening herzien. Tevens is er in 2016 voor de verhuurde panden een meerjaren onderhoudsplan opgesteld. De voorziening voor het pand Mediapark bedraagt per 31-12-2018 EUR 563 en voor de verhuurde panden EUR 43.

De voorzieningen zijn gevormd voor verplichtingen die meer dan 1 jaar na balansdatum kunnen ontstaan en worden derhalve als langlopend beschouwd.