Lonen en salarissen (16)

Het gemiddeld aantal FTE is licht gedaald in 2018 (1,7%). De salariskosten zijn eveneens in 2018 licht gedaald (2,2%). BNNVARA heeft in 2018 geen werknemers in dienst die buiten Nederland werkzaam zijn.

In de verenigingslasten is op deze kostenpost voor 3 presentatoren de toerekening van het BPPO-surplus ex art 3.4 van de regeling verantwoord voor een bedrag van EUR 242.