Vereniging VARA (tot 1 september 2018)

De vereniging VARA was door middel van haar Verenigingsraad bestaande uit 28 personen actief betrokken bij het (programma) beleid van BNNVARA. Er waren de eerste helft van 2018 gezamenlijke bijeenkomsten met de vereniging BNN over de Centrale Data Strategie, het BNNVARA lidmaatschap en de fusie. De Verenigingsraad VARA heeft vier maal plenair vergaderd. De Verenigingsraadsleden spraken over de begroting, jaarplannen, programmabeleid, jaarverslag, jaarrekening en de fusie. In oktober bij het 30-jarig bestaan van Spijkers met Koppen waren 500 (voormalig) VARA-leden aanwezig.

Het bestuur werd gevormd door Jur Marringa (voorzitter t/m 30 augustus) en Marianne Witvoet (bestuurder/vicevoorzitter t/m 30 augustus). De activiteiten die BNNVARA organiseerde voor de VARA-leden zijn terug te vinden in bijlage 1.