Materiële vaste activa (1)

Stand per 1 januari 2018

 

Gebouwen/ terreinen

 

Inventaris/ inrichting

 

Andere vaste bedrijfsmiddelen

 

Vaste bedrijfs- middelen in uitvoering

 

Gebouwen/ terreinen niet dienstbaar aan bedrijfs uitoefening

 

Totaal

Aanschaf- herwaarderingswaarde

 

20.344

 

2.726

 

29

 

0

 

1.633

 

24.732

Cumulatieve afschrijving

 

-8.164

 

-1.956

 

-29

 

0

 

-794

 

-10.943

Boekwaarde 1 januari 2018

 

12.180

 

770

 

0

 

0

 

839

 

13.790

             

Mutaties 2018

            

Investeringen

 

0

 

883

 

0

 

0

 

34

 

917

Desinvesteringen

 

0

 

-528

 

-29

 

0

 

0

 

-557

Afschrijvingen

 

-1.006

 

-555

 

0

 

0

 

-51

 

-1.612

Afschrijvingen desinvesteringen

 

0

 

528

 

29

 

0

 

0

 

557

Overige mutaties: aanschafwaarde

 

-24

 

0

 

0

 

0

 

24

 

0

Overige mutaties: afschrijving

 

-6

 

0

 

0

 

0

 

6

 

0

  

-1.036

 

328

 

0

 

0

 

14

 

-694

             

Stand per 31 december 2018

            

Aanschaf- herwaarderingswaarde

 

20.320

 

3.081

 

0

 

0

 

1.692

 

25.093

Cumulatieve afschrijving

 

-9.175

 

-1.983

 

0

 

0

 

-839

 

-11.997

Boekwaarde 31 december 2018

 

11.145

 

1.098

 

0

 

0

 

853

 

13.096

Gebouwen en terreinen

De investeringen betreft de revitalisering van de panden op het Mediapark en Westergasterrein.
De WOZ-waarde van de gebouwen en terreinen bedraagt per 1 januari 2018 EUR 8.684 (2017: EUR 8.501).

Inventaris/inrichting

De investeringen hebben voornamelijk betrekking op facilitaire- en ICT-apparatuur.

Gebouwen/terreinen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar

BNNVARA exploiteert een aantal panden. De panden zijn in november 2018 getaxeerd tegen een waarde van EUR 3.350 (maart 2016: EUR 3.155).

De exploitatie ziet er als volgt uit:

  

2018

 

2017

  

 

Huurinkomsten

 

289

 

266

Exploitatiekosten voor activa die huurinkomsten hebben gegenereerd

 

-98

 

-114

  

191

 

153