Concessie en erkenning

In 2018 is een start gemaakt met de cyclus om te komen tot een nieuwe concessie en erkenning met ingang van 2021. De cyclus van zelfevaluatie, visitatie, opstellen van het concessiebeleidsplan, ledentelling en erkenningsaanvraag is daarmee al ruim drie jaar voor de ingang van een nieuwe erkenningsperiode gestart. Wij hebben een bijdrage geleverd aan de door NPO, mede namens de omroepen, opgestelde zelfevaluatie, die als input aan de Visitatiecommissie is verstrekt. De Visitatiecommissie is in het najaar gestart en heeft inmiddels met alle omroepen gesproken. In het gesprek dat BNNVARA had met de commissie is teruggekeken naar hoe BNNVARA afgelopen jaren heeft gepresteerd, wat de effecten zijn geweest van het programmeermodel, de fusie tussen BNN en VARA en de gevolgen van de gewijzigde rol van NPO. Hoewel de opdracht van de Visitatiecommissie vooral ligt in het terugkijken, verwachten wij dat de Visitatiecommissie ook aanbevelingen voor de toekomst in zijn rapport zal opnemen, welke in de visie van de Minister op de toekomst van het bestel kunnen worden meegenomen.