Voorraden (3)

  

31-12-2018

 

31-12-2017

  

 

Onderhanden werken en gereed product

 

16.810

 

14.439

Bijdrage derden op onderhanden werken

 

-509

 

-358

Overige voorraden

 

18

 

47

  

16.319

 

14.128

Alle in onderhanden zijnde en aangekochte producties zijn courant en zullen de komende jaren in het uitzendschema worden opgenomen. De toename van de voorraad en onderhanden werk media-aanbod wordt met name veroorzaakt doordat er in 2018 meer vooruit is geproduceerd dan in 2017. Dit zijn met name documentaires.