Rentebaten en inkomsten uit beleggingen (22)

In 2018 stijgen de huurinkomsten en dalen de kosten aan de verhuurde panden ten opzichte van 2017. Alle panden zijn in 2018 verhuurd.

Tevens zijn in 2018 de inkomsten uit rente naar vrijwel nul gedaald. De overtollige middelen zijn beperkt aanwezig en leveren geen vermeldenswaardige creditrente meer op.

De beleggingsportefeuille heeft in 2018 EUR 433 aan dividendbaten opgeleverd. Door verkooptransacties wordt in 2018 tevens EUR 567 aan extra resultaat gegenereerd.

Vanwege de reguliere en extra aflossing op de lening bij van Lanschot, dalen de rentelasten ten opzichte van 2017.