Politieke ontwikkelingen

Ondanks dat in het regeerakkoord het belang van een stevige publieke omroep op alle schaalniveaus is onderschreven, zijn wij in 2018 geconfronteerd met forse bezuinigingen. Eind 2017 kondigde Minister Slob aan dat de publieke omroep geconfronteerd zou gaan worden met dalende STER inkomsten waardoor er voor 2019 minder budget beschikbaar zou zijn. Hij kondigde tevens aan dat deze bezuinigingen zouden kunnen oplopen tot zo’n 70 miljoen euro. In 2018 zijn veel gesprekken gevoerd met de Minister, OCW en NPO hoe deze bezuinigingen op te vangen, als ook over het al dan niet compenseren van deze bezuinigingen. Dit heeft geresulteerd in het éénmalig, door de Minister, beschikbaar stellen van 40 miljoen euro (voor 2019) om een deel van de bezuinigingen op de publieke omroep op te vangen.

Ook heeft de Minister in november 2018 in de Mediabegrotingsbrief aangekondigd begin 2019 met een visie op de toekomst van de publieke omroep te komen. De uitgangspunten waaraan het publieke bestel moet voldoen zijn in de Mediabegrotingsbrief in november 2018 opgenomen. De omroepen en de NPO hebben begin 2019 input geleverd aan de Minister voor zijn visie. Onzeker is nog hoe deze visie er uit zal komen te zien en hoe de trajecten van de nieuwe concessieaanvraag en herinrichting van het bestel in elkaar gaan grijpen.