Kernthema’s BNNVARA 2018

Herinrichting organisatie

In 2018 is de topstructuur van BNNVARA gewijzigd. Daar waar BNNVARA na de fusie tussen BNN en VARA drie bestuurders kende, is nu sprake van een collegiaal bestuur, bestaande uit de Algemeen Directeur en een Directeur Content. Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor de strategie en koers van BNNVARA. Het bestuur rapporteert aan de Raad van Toezicht en is integraal verantwoordelijk voor het geheel.

De wijziging van de topstructuur heeft gevolgen voor de inrichting van de organisatie onder het bestuur. In 2018 is een voorgenomen besluit tot wijziging van de organisatie-inrichting voor advies aan de Ondernemingsraad voorgelegd. Belangrijke uitgangspunten bij de herinrichting van de organisatie zijn onder andere dat de organisatiestructuur zo plat mogelijk is, verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie worden belegd, dat de organisatiestructuur de optimale structuur is voor de implementatie van onze integrale contentstrategie en centrale datastrategie en dat de organisatiestructuur optimale ruimte biedt voor vernieuwing en innovatie.

BNNVARA moet dusdanig flexibel zijn ingericht dat wij optimaal in kunnen spelen op verandering. Het gaat dan om zowel het veranderende medialandschap, als veranderingen in de maatschappij, mogelijke wijzigingen in het mediabestel, maar ook de toenemende concurrentie en de daarmee samenhangende bedrijfsrisico’s. Wij realiseren ons ook dat deze veranderingen en de daarmee gepaard gaande onzekerheden niet minder zullen worden. Daar waar je na een omvangrijke herinrichting van de organisatie een tijd van rust zou willen hebben  realiseren we ons dat de veranderingen zo snel en hevig zijn, dat de inrichting van het bedrijf in de toekomst voortdurend zal (moeten) wijzigen. ons geen tijd van rust zal worden gegund. Door de organisatie zo flexibel, en daar waar mogelijk zo “lean and mean”, mogelijk in te richten houden we maximale ruimte om op al deze veranderingen in te spelen. Begin 2019 heeft de Ondernemingsraad een positief advies uitgebracht, waarmee het voorgenomen besluit definitief is geworden en de afdelingen onder het bestuur verder ingericht gaan worden.

Integrale contentstrategie

Wij zijn een paar jaar geleden gestart met onze integrale contentstrategie. Het blijkt een weerbarstig, maar noodzakelijk en bovenal interessant en inspirerend traject waarbij het merk centraal staat en niet langer de ontwikkeling van primair een televisie- of radioprogramma. In 2018 hebben we verdere stappen gezet in het crossmedialiseren van redacties. Het is onze ambitie om dit in 2019 bij alle redacties te implementeren. Ook de herinrichting van de organisatie die in 2019 zijn beslag zal krijgen zal hier aan bijdragen.

Centrale datastrategie

Doel van onze centrale datastrategie is om een infrastructuur te creëren, te onderhouden en uit te bouwen waarmee het mogelijk is om met publieksgroepen een band op te bouwen en daarmee connected en committed bereik te realiseren. Wij bereiken dagelijks via lineaire tv en radio een groot, maar voor ons nog anoniem, publiek. In 2017 zijn wij gestart met dit anonieme bereik om te zetten naar connected bereik. Connected bereik wil zeggen dat wij in staat zijn om 1-op-1 met een individu te communiceren over onderwerpen waarvan we weten dat deze persoon hier interesse in heeft en hierover geïnformeerd wil worden door BNNVARA. Door connected bereik zijn we in staat om ons publiek te allen tijde platformonafhankelijk te bereiken met content en informatie die voor deze persoon relevant is. Vervolgens zetten wij in op het omzetten van dat connected bereik naar committed bereik.

Als onderdeel van onze strategie is in 2018 een nieuwe CRM omgeving live gegaan waarin het beheer van lidmaatschappen en abonnementen centraal staat. De CRM omgeving staat in nauw contact met de data in de single sign on applicatie die samen het hart vormen van de centrale datastrategie. Deze technische architectuur van de centrale datastrategie van BNNVARA is verder (uit)gebouwd en vanaf het tweede kwartaal 2018 is het voor ons publiek mogelijk om een eigen account aan te maken op elke website van BNNVARA. Deze zogenaamde “centrale login” kan in het hele online BNNVARA domein gebruikt worden. Eind 2018 is functionaliteit voorbereid waarmee houders van een BNNVARA account hun voorkeuren kunnen bijhouden. Op deze manier kan BNNVARA nog beter inspelen op de behoeften van leden, kijkers en luisteraars. Daarnaast voldoet BNNVARA met deze technische architectuur aan de in mei geïntroduceerde AVG wetgeving. Dit houdt in dat leden de bij BNNVARA bekende informatie kunnen downloaden, verwijderen en inzien.