Financiële vaste activa (2)

Overige effecten

De effecten worden duurzaam aangehouden. Het beleggingsbeleid luidt als volgt:

  • Maximaal 25% wordt belegd in aandelen of beleggingsfondsen die voldoen aan de criteria voor maatschappelijk verantwoord beleggen.

  • Maximaal 15% wordt in indirecte, zich op Europa richtende vastgoed beleggingsfondsen

  • Minimaal 50% wordt belegd via een fonds voor gemene rekening in vastrentende Euro waarden of liquiditeiten.

De waardering van de portefeuille vindt plaats tegen de beurswaarde. De waarde van de effecten tegen verkrijgingsprijs bedraagt per 31 december 2018 EUR 23.882.

De portefeuille is voor een bedrag van EUR 10.000 verpand aan van Lanschot Bankiers ter zekerheidstelling van de lening van EUR 6.000. De effectenportefeuille is als volgt te specificeren:

  

31-12-2018

 

31-12-2018

 

31-12-2018

  

Aanschaf-
waarde

 

Beurs-
waarde

 

Ongerealiseerd
resultaat

Aandelen

 

4.725

 

4.894

 

169

Vastgoed

 

2.750

 

2.750

 

0

Obligaties

 

15.117

 

15.634

 

517

Liquiditeiten

 

1.291

 

1.297

 

6

Totaal

 

23.883

 

24.575

 

692