Exploitatie

In 2018 zijn de inkomsten uit de eigen exploitatie van rechten in binnen- en buitenland verder toegenomen. Daarnaast heeft BNNVARA nieuwe inkomsten ontvangen uit een test met de exploitatie van SVOD rechten binnen Nederland. Deze test is uitgevoerd door de in gezamenlijkheid met de andere omroepen en NPO opgerichte entiteit CoreMedia. In 2019 wordt bekend of deze test een vervolg krijgt. Tot slot zijn de eerste royalty’s aan BNNVARA uitgekeerd voor de programma’s die gekeken worden op NPO Start Plus. Verwacht wordt dat deze inkomsten verder zullen toenemen in 2019.