Voorwoord

Op 29 januari 2021 hebben wij onze erkenningsaanvraag voor de nieuwe concessieperiode 2022 – 2026 ingediend bij de minister. De aanloop naar het indienen van deze aanvraag is een bijzondere periode. Een periode waarin je met elkaar terugkijkt naar wat we de afgelopen jaren hebben gepresteerd en bereikt, maar vooral ook een periode waarin je vooruitkijkt en formuleert welke ambities we voor de komende vijf jaar hebben. Welke rol zien wij voor onszelf als progressieve ideële mediaorganisatie de komende jaren binnen het publieke omroepbestel, hoe verhouden wij ons tot andere spelers in het medialandschap en welke instrumenten en middelen hebben we daarvoor nodig? En niet in de laatste plaats de vraag wat willen we teweegbrengen in de samenleving en voor wie we ons inzetten? Deze vragen hebben we afgelopen jaar met elkaar, medewerkers, Raad van Toezicht en onze leden, beantwoord. Dit heeft geresulteerd in een scherpe ambitie voor de komende periode, waarbij wij ons als “mediamakers voor kansengelijkheid” inzetten voor een open, gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving.

Wij maken ons grote zorgen over de gevolgen van de Coronacrisis voor die groepen in de samenleving die het al moeilijk hebben zoals jongeren, mensen met een migratieachtergrond en de praktisch opgeleiden. Groepen die verder in de verdrukking dreigen te raken en waarvoor het gebrek aan kansen als gevolg van de crisis alleen maar zal toenemen. Het is onze ambitie om komende jaren deze verhalen te vertellen, te laten zien en mensen in beweging te zetten om hier verandering in te brengen.

Dat deden we ook in 2020. Het jaar waarin Nederland en de rest van de wereld langzaam tot stilstand kwam, gegijzeld door het Coronavirus. We hebben laten zien hoe flexibel wij zijn als mediaorganisatie. Door snel in te spelen op de nieuwe situatie konden we Nederland blijven informeren, aan het denken zetten, de macht controleren, maar ook mensen aan het lachen maken. In 2020 hebben we getoond hoe creatief onze hele organisatie is, hoe snel we in staat zijn om nieuwe programma’s te ontwikkelen, hoe we onze (werk)processen aanpassen aan de nieuwe situatie en hoe we als organisatie verbonden met elkaar én ons publiek blijven.

Een diepe buiging voor al onze medewerkers die deze topprestatie hebben geleverd en met wie we vol vertrouwen ook de komende erkenningsperiode ingaan.

Gert-Jan Hox & Lonneke van der Zee