Toezichthoudende topfunctionarissen

(bedragen x EUR 1)

2018

 

W.E.L. van Kerkvoorden

D. Lauwen

G.E.M. Hermens

W.W.J.L. Mutsaers

A. El Fassed

Functiegegevens

RvT-voorzitter

RvT-lid

RvT-lid

RvT-lid

RvT-lid

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

      

Bezoldiging

     

Totale bezoldiging

14.208

9.472

9.472

9.472

9.472

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

28.350

18.900

18.900

18.900

18.900

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

      

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

       

2017

Functiegegevens

RvT-voorzitter

RvT-lid

RvT-lid

n.v.t.

n.v.t.

Aanvang en einde functievervulling in 2017

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

  
      

Bezoldiging

     

Totale bezoldiging

14.208

9.472

9.472

  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

27.150

18.100

18.100