Leidinggevende topfunctionarissen

(bedragen x EUR 1)

2018

 

J.M. Adriani

G.J. Timmer

R. Kievit

K.Y. van Gilst

G.J. Hox

Functiegegevens

Zakelijk directeur

Algemeen directeur

Media-directeur

Algemeen directeur

Directeur content

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01 - 30/06

01/01 - 31/03

01/01 - 31/10

01/11 - 31/12

01/11 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

1

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

ja

ja

ja

      

Bezoldiging

     

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

86.176

45.066

147.205

29.171

29.144

Beloningen betaalbaar op termijn

6.804

3.477

11.340

2.311

2.310

Subtotaal

92.980

48.543

158.545

31.482

31.454

      

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

93.723

46.603

157.414

31.586

31.586

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Totale bezoldiging

92.980

48.543

158.545

31.482

31.454

      

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

 

overgangsregeling WNT

overgangsregeling WNT

  

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

       

2017

Functiegegevens

Zakelijk directeur

Algemeen directeur

Media-directeur

  

Aanvang en einde functievervulling in 2017

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

  

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

1

  

Dienstbetrekking?

ja

ja

ja

  
      

Bezoldiging

     

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

168.536

181.018

177.384

  

Beloningen betaalbaar op termijn

14.139

14.439

14.139

  

Subtotaal

182.675

195.457

191.523

  

Toepasselijk WNT-maximum

181.000

181.000

181.000

  

Totale bezoldiging

182.675

195.457

191.523

  

Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking

(bedragen x EUR 1)

 

P.A.J. Adrichem

 

Functiegegevens

Algemeen directeur a.i.

 

Kalenderjaar

2018

2017

 

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)

[14/05] – [28/09]

n.v.t

 

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

5

  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

   

Maximum uurtarief in het kalenderjaar

€ 182

€ 176

 

Maxima op basis van de normbedragen per maand

126.500

0

 

Individueel toepasselijke maximum gehele periode
kalendermaand 1 t/m 12

126.500

 
 

Bezoldiging

 

Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief?

Ja

 

Bezoldiging in de betreffende periode

110.250

0

 

Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

110.250

 
  

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

 

Totale bezoldiging, exclusief BTW

110.250

 
    

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.