Liquide middelen (5)

  

31-12-2018

 

31-12-2017

Direct opeisbare tegoeden

 

10.578

 

11.539

Contanten

 

14

 

33

  

10.592

 

11.572

De stand van de liquide middelen daalt licht ten opzichte van 2017. De bankrekeningen van de direct opeisbare tegoeden leveren een rente op van 0% tot 0,01%. De liquide middelen staan tot een bedrag van EUR 11 niet ter vrije beschikking. Dit betreft een afgegeven bankgarantie ten behoeve van de Stichting Stemra.