Vereniging BNN (tot 1 september 2018)

De vereniging BNN was door middel van haar Ledenraad, bestaande uit 22 personen, actief betrokken bij het (programma) beleid van BNNVARA. Er waren de eerste helft van 2018 gezamenlijke bijeenkomsten met de vereniging VARA over de Centrale Data Strategie, het BNNVARA lidmaatschap en de fusie. De Ledenraad BNN heeft drie maal plenair vergaderd. De Ledenraad BNN sprak over de begroting, jaarplannen, jongerenprogrammering, jaarverslag, jaarrekening en de fusie. In april werd in Stairway te Utrecht een BNN Ledenavond met pub-quiz georganiseerd.

Het bestuur werd gevormd door Zakaria Taouss (voorzitter tot 1 mei), Rutger Boxhoorn (voorzitter 1 mei t/m 30 augustus) en Marielle van Kesteren (penningmeester t/m 30 augustus). De activiteiten die BNNVARA organiseerde voor de leden BNN zijn terug te vinden in bijlage 1.