Vorderingen (4)

Handelsdebiteuren

  

31-12-2018

 

31-12-2017

Debiteuren

 

912

 

910

Voorziening dubieuze debiteuren

 

-73

 

-73

  

839

 

837

Het debiteurensaldo is stabiel ten opzichte van 2017. In het debiteurensaldo is een ongewijzigde voorziening opgenomen van EUR 73 vanwege een oninbare vordering.

Overige vorderingen

  

31-12-2018

 

31-12-2017

Rekening courant BNN

 

0

 

7

Rekening courant VARA

 

0

 

2

Overige vorderingen

 

1.504

 

1.702

  

1.504

 

1.709

De vorderingen hebben een looptijd van minder dan 1 jaar. De post overige vorderingen bestaat voornamelijk uit vorderingen die betrekking hebben op opbrengsten uit rechten en licenties.