VARAgids

De VARAgids bleef met een oplage van ruim 145.000 in 2018 (Q3) het grootste progressieve weekblad van Nederland. De redactionele koers valt grotendeels samen met die van BNNVARA: 77 procent van de VARAgids-lezers voelt zich aangesproken door de content van BNNVARA.

In 2018 bleef de printmarkt onder druk staan; advertentie-inkomsten en oplages daalden. Ook de VARAgids heeft met deze ontwikkelingen te kampen; in Q3 daalde de betaalde oplage met 8,9% ten opzichte van dezelfde periode in 2017. Dat is een scherpere daling dan vorig jaar. Dit valt samen met de koers die de VARAgids kiest met betrekking tot werving: het nadrukkelijk kiezen voor lezers met wie we een duurzame relatie kunnen aangaan, in plaats van ad hoc met premies werven. Van de huidige groep lezers geeft het overgrote deel (maar liefst vier op de vijf!) dan ook te kennen abonnee te willen blijven.

Om de relatie met de bestaande lezer verder te versterken, organiseerden we in 2018 evenementen die heel nauw aansluiten op de interesses van onze abonnees. Zo was er de een lezerswandeling door Deventer met VARAgids-columnist Özcan Akyol (woonachtig in Deventer) en een avond met collega-columnist Mart Smeets in Beeld en Geluid, aan de vooravond van de nieuwe Tour de France. Aan het einde van het jaar kregen lezers een kerstkaart waarmee we ze bedankten voor hun loyaliteit. Omdat veel nieuwe abonnees zijn geworven met een e-reader, is in 2018 een leesclub opgericht waarbij bestaande en nieuwe lezers met hun VARAgids-abonnement met korting e-books kunnen aanschaffen (of twee keer per jaar gratis kunnen downloaden). In 2019 wil de VARAgids de meerwaarde van het abonnement verder voor het voetlicht brengen, om zo de relatie met de lezer te verduurzamen.

Ondanks de nadruk op behoud, wil het blad redactioneel een duidelijk progressief beleid blijven voeren, daarmee aansluitend op de kernwaarden van BNNVARA. Zo zorgde eind 2018 een cover met politica Sylvana Simons voor opzeggers, maar ook voor nieuwe abonnees. De progressieve koers valt kennelijk ook in de smaak in de winkel: in 2018 stéég de losse verkoop van de VARAgids ten opzichte van 2017 (nu ruim 12.000 per week), in tegenstelling tot de marktontwikkeling.