Communicatie

Merk BNNVARA

Het merk BNNVARA is in 2018 verder inhoudelijk uitgewerkt en uitgediept. In het voorjaar zijn er interne merksessies georganiseerd om het belang van een sterke corporate identiteit te benadrukken en de kern van merkopbouw uit te leggen. Mensen konden zich vrijwillig opgeven. We hebben tien interactieve colleges georganiseerd die per keer door gemiddeld 25 collega’s werden bezocht. Uit die sessies op maat hebben we input opgehaald dat heeft bijgedragen aan de formulering, lading en omarming van het merk van binnenuit. Dit heeft geleid tot een aanscherping van ons verhaal, zoals opgenomen eerder in dit jaarverslag.

Jij gaat het maken

Voor de BNNVARA Academy hebben we in 2018 een nieuwe campagne voor Talentday ontwikkeld: Jij gaat het maken. Met een landelijke RTVD campagne met outdoor én een Academy Auditie-Bus waarmee we in het land langs scholen en andere plekken rijden waar talent gescout kan worden, hebben we een gerichte vernieuwingsslag geslagen. Dat merkten we in de kwaliteit van de aanmeldingen. Op basis van deze ervaringen is een uitvoerbaar plan opgesteld waarin quick wins en een lange termijnstrategie beschreven staan. De nieuwe campagne en deze aanbevelingen moeten bijdragen aan een grotere naamsbekendheid van de BNNVARA Academy enerzijds en een betere interne doorstroom van talent anderzijds.

Evenementen

Het debat over actieve donorregistratie is sinds het overlijden van Bart de Graaf een onderwerp waar wij onze tanden in zetten. Begin 2018 was de documentaire Donordrama te zien over illegale orgaandonatie. Voorafgaand aan de stemming over de donorwet in de Eerste Kamer organiseerde BNNVARA een debat over actieve donorregistratie met patiënten, artsen, politici en belanghebbenden. Alles onder toeziend oog van een groep journalisten en onder leiding van Paul Witteman.

In aanloop naar de start van het multidisciplinaire project Vrouw op Mars organiseerden we een pers-avond in Tivoli Vredenburg. Willemijn Veenhoven interviewde o.a. presentator Simone Wijmans, Milou van Deelen, Helene van Mourik en Kiki Amsberg én Fidan Ekiz, die de televisieserie presenteerde. Ook blikte zij met een aantal hoofdpersonen uit de podcast- en televisieserie terug op zowel memorabele als hilarische ontwikkelingen in de vrouwenemancipatie.