Onze visie op de publieke omroep

BNNVARA staat voor een brede publieke omroep gebaseerd op externe pluriformiteit. Met omroepen als maatschappelijke media organisaties die daar invulling aan geven. BNNVARA beschouwt zichzelf als zodanig en heeft zich die status ook na 2021 ten doel gesteld. Net als de wil haar missie en functie binnen een publieke omgeving waar te maken, maximaal gebruik makend van platformen van derden zonder de positie van de publieke omroep in het digitale domein te schaden.

Wij zijn verankerd in de samenleving door middel van onze leden. Maar dat niet alleen. We werken samen met de wetenschap, kunst en cultuur, met de creatieve industrie en het onderwijs. We zijn van grote waarde en betekenis voor talentontwikkeling, het maatschappelijk debat en de arbeidsmarkt.