Voorwoord

Het jaar 2021 was een jaar waarin ons land voor grote uitdagingen stond en er harde klappen te incasseren waren juist door die groepen in de samenleving die het al moeilijk hebben zoals jongeren, mensen met een migratieachtergrond en de praktisch opgeleiden. Die groepen zijn de doelgroepen waar wij in ons werk prioriteit aan geven, voor wie wij kansengelijkheid willen bevorderen. De coronacrisis, de toeslagenaffaire, de energiearmoede – onder andere – toonden op scherpe wijze de relevantie van ons werk. BNNVARA slaagde erin om met een sterk en omvangrijk pakket aan media-aanbod mensen te inspireren, te informeren en impact te hebben op onze maatschappij.

In het afgelopen jaar hebben wij onze missie met vertrouwde en vernieuwende producties in de praktijk gebracht. BNNVARA was aanwezig op alle platforms, op lineaire televisie, online, on demand, op de radio, in podcasts en in print. Met sterke titels in verschillende genres, van journalistieke titels die veel impact hadden, zoals Zembla en Scheefgroei in de Polder over kansenongelijkheid tot scherpe satire zoals Even Tot Hier en van indringende dramaproducties zoals Red Light tot human interest zoals Je Zal Het Maar Hebben.

In 2021 wisselden periodes van hoop - waarin weer meer mogelijk was –zich af met nieuw lockdowns en dreigende collectieve wanhoop als gevolg van de coronacrisis. Meer dan ooit tevoren bleek hoe waardevol het werk van onze brede omroep is om mensen te informeren, hoop, verstrooiing en plezier te bieden, aan het denken te zetten en te activeren. We zijn er trots op dat het lukte om als organisatie verbonden te blijven met elkaar én ons publiek. Het blijft onze ambitie om komende jaren verandering te brengen in de grote achterstanden in kansengelijkheid. Dit willen we doen door ons aanbod niet alleen over, maar vooral ook voor én met onze doelgroepen te realiseren.

Het overlijden van onze producent non-fictie, Gerke Nauta, was voor iedereen binnen BNNVARA en ver daarbuiten een enorme schok. Zijn heengaan betekende een groot verlies voor BNNVARA, die een succesvol producent, maar vooral aimabel en hartstochtelijk programmamaker moet missen. In zijn nagedachtenis blijven we jonge mensen opleiden, ons publiek inspireren en kritisch bevragen wat anderen voor lief nemen.

Het jaar 2021 stond ook in het teken van de voorbereidingen op de nieuwe erkenningsperiode 2022 – 2026 met de erkenningsaanvraag die wij in 2020 met elkaar schreven en die in januari 2021 werd ingediend. We hebben een scherpe ambitie geformuleerd voor de komende periode, waarbij wij ons als “mediamakers voor kansengelijkheid” inzetten voor een open, gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving. Het ontvangen van de nieuwe erkenning in de zomer van 2021 heeft hiervoor de weg vrijgemaakt.

Lonneke van der Zee

Algemeen Directeur BNNVARA