Personeel

Arbeidsmarkt

Het aantrekken van de arbeidsmarkt bleef ook voor BNNVARA in 2018 niet zonder gevolgen. Het verloop bij functies als marketing en digital was groter dan voorheen en het bleek moeilijker om nieuwe collega’s te werven. Er is een nieuw ontwerp gemaakt voor arbeidsmarktcommunicatie. BNNVARA zet in het bereiken van nieuw personeel in op zingeving en een aantrekkelijke werkomgeving. De nieuwe brandstory wordt daarom vertaald naar het werven (en behouden) van personeel.

Coachingscafé

Speciaal voor millenials is een coachingcafé georganiseerd. Collega’s zijn getraind om het café te begeleiden. Vragen over verwachtingen met betrekking tot werk en toekomstplannen werden in wisselende samenstellingen besproken. Afgesloten werd met een levend Linkedín waardoor men van elkaars expertise en netwerken gebruik kon maken. Deelnemers waren enorm enthousiast. Bekeken wordt of dit voor herhaling vatbaar is.

Ziekteverzuim

Ook BNNVARA merkte in 2018 een onverklaarbare stijging van het aantal medewerkers met burn-out klachten. Een trend, die overal waarneembaar is, maar waarvoor niet echt een sluitende verklaring te vinden is. Nader onderzoek leverde op dat het niet expliciet aan een bepaalde groep medewerkers te koppelen valt. In overleg met de Arbodienst en deskundigen is een programma opgezet voor leidinggevende en medewerkers, waarbij het herkennen en voorkomen van burn-out centraal staat.

Diversiteit

Wij maken onze programma’s voor een breed publiek. Voor alle leeftijden, genders en alle geaardheden, voor alle sociale lagen van de bevolking, gezond of met een handicap en voor iedereen waar hun wieg of die van hun (voor)ouders ook heeft gestaan. Dat kunnen we natuurlijk des te beter als de mensen, die onze programma’s maken of ondersteunen een representatieve vertegenwoordiging van onze maatschappij zijn. Sinds 2016 is diversiteit als speerpunt voor de organisatie benoemd. Inzet is het vergroten van de (culturele) diversiteit: in redacties, maar ook bij presentatoren, gasten en cast. En hoewel we steeds meer diversiteit op het scherm hebben laten zien in onze programma’s, moeten nog steeds stappen worden gezet achter de schermen, op het scherm en achter de microfoon. Want we vinden de resultaten nog niet goed genoeg. In 2019 zetten we onze inspanningen voort. Begin 2019 hebben wij het Charter Diversiteit ondertekend en waarmee we ons verplichten om de door ons geformuleerde doelen op het gebied van diversiteit en inclusie te bereiken. Ook zullen we hierover jaarlijks verantwoording afleggen. 

Cijfers

Ons personeelsbestand zag er in 2018 en 2017 als volgt uit

  

2018

 

2017

 

Loonkosten incl. sociale lasten

 

29.550.000

 

30.063.000

 

Man -Vrouw

 

46% : 54%

 

47% : 53%

 

Totaal aantal personen

 

463

 

473

 

Totaal aantal fte

 

428,9

 

438,4

 

Onbepaalde tijd-bepaalde tijd

 

227 : 236

 

210,3 : 228,1

 

En kende de volgende leeftijdsopbouw

  

2018

 

2017

 

1950-1960

 

35

 

36

 

1960-1970

 

81

 

84

 

1970-1980

 

92

 

97

 

1980-1990

 

134

 

155

 

Vanaf 1990

 

121

 

101