Resultaten:

Voorwoord

Een nieuw logo, een nieuw merk, nieuwe makers en veel nieuwe of vernieuwde programma’s. BNNVARA is in 2017 begonnen aan het volgende hoofdstuk van haar bestaan. De losse merken BNN en VARA gingen samen als BNNVARA, zonder streepje.

Wie zijn wij?

Wij staan voor een vrije, nieuwsgierige en sociale samenleving, en betrekken als mediaorganisatie iedereen bij de wereld, de welvaart en het welzijn. We spelen een activerende rol in onze maatschappij.

Eén merk BNNVARA

Op 24 augustus j.l. introduceerden wij ons nieuwe merk BNNVARA. Al ons media-aanbod wordt met ingang van die datum verspreid onder één naam BNNVARA.

Onze visie op de publieke omroep

Waar het jarenlang bon ton was de publieke omroep fel te bekritiseren, op inhoud én inrichting, neemt die kritiek af en wordt de noodzaak tot het hebben van die publieke mediafunctie door een belangrijk deel van de samenleving onderschreven.

Ontwikkelingen medialandschap

Ontwikkelingen van de techniek, afzonderlijke uitspeelplatforms en het gebruik daarvan gaan razend snel.

Politieke ontwikkelingen

Op 10 oktober 2017 is het regeerakkoord gepresenteerd. In het regeerakkoord wordt het belang van een stevige publieke omroep op alle schaalniveaus onderschreven.

Kernthema’s BNNVARA

Voor 2017 hadden wij zes kernthema’s geformuleerd die in 2017 prioriteit hebben gekregen. Eén van deze kernthema’s was onze merkenstrategie, welke geresulteerd heeft in de invoering per 24 augustus 2017 van ons ene merk BNNVARA.

Toekomst

In het jaarverslag 2016 hebben we ontwikkelingen benoemt die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van BNNVARA.

Vereniging BNN

De vereniging BNN kent een gekozen Ledenraad. Meer dan 20 jongeren zetten zich met bezieling in voor het gedachtengoed van BNN-oprichter Bart de Graaff voor het merk BNN binnen de BNNVARA-programmering.

Vereniging VARA

De vereniging VARA kent een door leden gekozen Verenigingsraad die bestaat uit 25 VARA-leden. De Verenigingsraad VARA heeft in 2017 2 keer plenair vergaderd. Ze spraken over de begroting, jaarplannen, jaarverslag, jaarrekening en de merkstrategie.