Rentebaten en inkomsten uit beleggingen (22)

In 2017 stijgen de huurinkomsten en dalen de kosten aan de verhuurde panden ten opzichte van 2016. Alle panden zijn in 2017 verhuurd.

Tevens zijn in 2017 de inkomsten uit rente gedaald. De overtollige middelen zijn beperkt aanwezig en leveren geen vermeldenswaardige creditrente meer op sinds medio 2016.

Door winstnemingen in de beleggingsportefeuille in 2017 wordt dit jaar EUR 266 aan extra opbrengsten gegenereerd.

Dit verklaart de stijging in 2017 ten opzichte van 2016. Vanwege de reguliere en extra aflossing op de lening bij van Lanschot, dalen ook de rentelasten ten opzichte van 2016.