Eén merk BNNVARA

Op 24 augustus j.l. introduceerden wij ons nieuwe merk BNNVARA. Al ons media-aanbod wordt met ingang van die datum verspreid onder één naam BNNVARA. In 2016 hebben wij hiertoe, na uitvoerig overleg met de Ledenvertegenwoordiging van BNN en VARA, besloten omdat het in het overvolle medialandschap van groot belang is dat al onze activiteiten, van programma’s tot social, van evenementen tot papier, optellen en zorgen dat BNNVARA groot en vindbaar blijft zodat wij onze missie ook in de toekomst kunnen blijven realiseren.

Maar we zijn er natuurlijk niet met de introductie van dit nieuwe merk. Behalve dat daar een nieuwe vormgeving en een nieuw logo bijhoort, hoort hierbij ook een nieuw verhaal. In 2016 én 2017 is gewerkt aan ons nieuwe verhaal, onze corporate story. Deze is in 2016/2017 in samenspraak met onze makers en de ledenvertegenwoordiging van BNN en VARA opgesteld. Een samenvatting van dit verhaal, in de vorm van een brandstory, hebben we opgenomen onder het punt Wie zijn wij? van dit jaarverslag. In nieuw vocabulaire leggen we uit waar BNNVARA voor staat, waar we vandaan komen en wat onze toekomst is. Hoe we onze missie anno nu en in de toekomst vertalen en vormgeven. We zullen er voor moeten zorgen dat ons verhaal zowel in- als extern gaat leven. Dat het verhaal dooradert in ons bedrijf, dat dit een club is waar je bij wilt horen omdat je je herkent in dit verhaal en dit ook middels ons media-aanbod wilt uitdragen. Daartoe zijn in 2017 de eerste stappen gezet, maar dit zal komende jaren veel aandacht vragen.