Lonen en salarissen (17)

Het gemiddeld aantal FTE is licht gestegen in 2017 (3,5%). De salariskosten zijn eveneens in 2017 licht gestegen (2,9%). BNNVARA heeft in 2017 geen werknemers in dienst die buiten Nederland werkzaam zijn.

In de verenigingslasten is op deze kostenpost voor 5 presentatoren de toerekening van het BPPO-surplus ex art 3.4 van de regeling verantwoord voor een bedrag van EUR 458.