Kernthema’s BNNVARA

Merkenstrategie

Voor 2017 hadden wij zes kernthema’s geformuleerd die in 2017 prioriteit hebben gekregen. Eén van deze kernthema’s was onze merkenstrategie, welke geresulteerd heeft in de invoering per 24 augustus 2017 van ons ene merk BNNVARA. Er zal komende jaren moeten worden gewerkt aan het extern laden van dit nieuwe mediamerk en aan het internaliseren van dit merk binnen de organisatie. Cultuur en internal branding zijn belangrijke onderwerpen na de introductie van het merk BNNVARA en de daarbij behorende corporate story. Wat is nodig om de verbinding te maken en het groepsgevoel te bevorderen? Zodat de mensen ervaren ‘dit is mijn club’. In 2018 zullen wij een imagocampagne opstarten om onze kijkers, luisteraars en gebruikers duidelijk te maken waar BNNVARA voor staat. Intern zal hieraan eveneens, mede aan de hand van een te ontwikkelen merkboek, invulling worden gegeven.

Integrale contentstrategie

De integrale contentstrategie bevindt zich inmiddels in haar tweede jaar. Een weerbarstig, maar noodzakelijk en bovenal interessant en inspirerend traject. Voor 2017 kondigden we aan dat we de toen nog relatief gescheiden werelden televisie, radio en digital bij elkaar wilden brengen en dat we toe wilden naar een integrale, 360 graden aanpak op én achter de schermen. In 2017 hebben we daarom, na de pilots van eind 2016, custom made opleidingen en trainingen aangeboden zodat steeds meer redacties integraal gaan werken. Het merk staat centraal en niet langer de ontwikkeling van primair een televisie- of radioprogramma. En hoewel we in 2017 forse stappen hebben gezet, ook in ons denken, zal 2018 in het teken staan van het verder crossmedialiseren van al onze redacties. Daarom hebben we in 2017 ons R&D-team nauwer laten samenwerken met ons Digitale Innovatieteam. Die nauwere samenwerking krijgt gestalte door de teams fysiek bij elkaar te zetten. Hierdoor krijgt de integrale content strategie een extra impuls doordat er al vanaf het eerste idee platformonafhankelijk gedacht en ontwikkeld wordt en ook sprake is van een integrale concept strategie. Ook Marketing en Exploitatie schuift vroegtijdig tijdens de conceptontwikkeling aan.

De verdere uitrol van de integrale content strategie moet eind 2018 bij alle redacties zijn geïmplementeerd en geïnternaliseerd tot een organische werkwijze waarbij de inspanning niet alleen gericht is op de dagelijkse of wekelijkse uitzending maar op een continue aanwezigheid op de diverse platformen, van televisie en radio tot online, van zenden tot actieve interactie op social media.

Connected en committed bereik

Met dit thema zijn we, als alternatieve inkomsten én van transactie naar relatie, begonnen in 2016 en dit heeft zich doorontwikkeld in 2017 tot het thema connected en committed bereik. Wij bereiken dagelijks via lineaire tv en radio een groot, maar voor ons nog anoniem, publiek. In 2017 zijn wij gestart met dit anonieme bereik om te zetten naar connected bereik. Connected bereik wil zeggen dat wij in staat zijn om 1-op-1 met een individu te communiceren over onderwerpen waarvan we weten dat deze persoon hier interesse in heeft en hierover geïnformeerd wil worden door BNNVARA. Door connected bereik is BNNVARA in staat om haar publiek te allen tijde platformonafhankelijk te bereiken met content en informatie die voor deze persoon relevant is. Vervolgens zetten wij in op het omzetten van dat connected bereik naar committed bereik. In 2017 zijn de eerste stappen gezet in de realisatie van deze strategie. Eind 2017 zijn we technisch en praktisch in staat om uitvoering te geven aan deze zogenaamde centrale datastrategie. De daadwerkelijke uitrol zal plaatsvinden in 2018.

Diversiteit

Wij maken onze programma’s voor een breed publiek. Voor alle leeftijden, genders en alle geaardheden, voor alle sociale lagen van de bevolking, gezond of met een handicap en voor iedereen waar hun wieg of die van hun (voor)ouders ook heeft gestaan. Dat kunnen we natuurlijk des te beter als de mensen, die onze programma’s maken of ondersteunen een representatieve vertegenwoordiging van onze maatschappij zijn. Zij zijn de smaakmakers, die onze programma’s maken. In 2016 is diversiteit als speerpunt voor de organisatie benoemd. Inzet is het vergroten van de (culturele) diversiteit: in redacties, maar ook bij presentatoren, gasten en cast. En hoewel we in 2017 zichtbaar meer diversiteit op het scherm hebben laten zien in onze programma’s, moeten nog steeds stappen worden gezet achter de schermen, op het scherm en achter de microfoon. Want we vinden de resultaten nog niet goed genoeg. In 2017 hebben wij verschillende acties ingezet, waaronder het geven van workshops door Elonka Soros, die de BBC heeft begeleid om meer cultureel divers te worden, over Unconscious Bias voor onze leidinggevenden. In 2018 zetten we onze inspanning voort.