VARAgids

In 2017 valt de VARAgids wekelijks bij ruim 160.000 abonnees op de mat. De nieuwe brievenrubriek Lieve Eus is een populair onderdeel in de VARAgids. Wekelijks stromen er vele brieven van lezers binnen met vragen en opmerkingen over de VARA, de gids en het media aanbod. Uit onderzoek weten we dat de betrokkenheid van abonnees groot is en de rubriek Lieve Eus bevestigt dit. Ook dit jaar organiseerden we een aantal events speciaal voor onze abonnees. Deze activiteiten zijn populair en worden in 2018 zeker voortgezet.

De oplage van de VARAgids laat in 2017 een daling zien van 2,2%. De totale markt van TV-gidsen daalt met 8,8% (NOM Q4/16- Q3/17). Door adequate werving en retentie hebben we goed grip op de ontwikkeling van de oplage van de gids.

De inkomsten uit advertenties laat in 2017 een daling zien ten opzichte van 2016. De verwachting is dat deze daling zich door zal zetten. De inkomsten uit de losse verkoop van de gids zijn op hetzelfde niveau gebleven.

Ook in 2017 zijn ten aanzien van loyaliteit stappen gemaakt. Abonnees waarderen de VARAgids (zie bijlage 5). Naast het abonnement op de gids zullen we extra meerwaarde aan het abonnement geven om zo abonneebehoud te bevorderen.