Vereniging BNN

De vereniging BNN kent een gekozen Ledenraad. Meer dan 20 jongeren zetten zich met bezieling in voor het gedachtengoed van BNN-oprichter Bart de Graaff voor het merk BNN binnen de BNNVARA-programmering. Op de valreep van 2017 namen we van 4 leden afscheid en traden 7 nieuwe leden toe tot de raad. De Ledenraad BNN heeft in 2017 4 keer plenair vergaderd. Ze spraken over de begroting, jaarplannen, jongerenprogrammering, jaarverslag, jaarrekening en de merkstrategie. Men kwam daarnaast 5 keer bij elkaar om inhoudelijk met genrehoofden en/of eindredacteuren van gedachten te wisselen over talentontwikkeling, programma’s van de afdeling infotainment, documentaires, 3FM (samen met VR VARA) en de Ledenraad BNN was aanwezig op de Talentday. Ook de werkgroepen Social Media, Toekomst vereniging en Verkiezingen kwamen een aantal keer actief bij elkaar. Vanuit de Ledenraad zijn naast het bestuur 13 leden afgevaardigd naar de Ledenvergadering BNNVARA. Het bestuur wordt gevormd door Zakaria Taouss (voorzitter) en Marielle van Kesteren (penningmeester). De activiteiten die BNN-VARA organiseerde voor de leden BNN zijn terug te vinden in bijlage 1.