Leidinggevende topfunctionarissen

(bedragen x EUR 1)

2017

 

J.M. Adriani

G.J. Timmer

R. Kievit

 

Functie(s)

Zakelijk directeur

Algemeen directeur

Media-directeur

 

Duur dienstverband in 2017

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

 

Omvang dienstverband (in fte)

1

1

1

 

Gewezen topfunctionaris?

nee

nee

nee

 

(Fictieve ) dienstbetrekking?

ja

ja

ja

 

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?

ja

ja

ja

 
     

Bezoldiging

    

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

168.536

181.018

177.384

 

Beloningen betaalbaar op termijn

14.139

14.439

14.139

 

Totaal bezoldiging

182.675

195.457

191.523

 

Toepasselijk WNT-maximum

181.000

181.000

181.000

 

Motivering indien overschrijding: zie

1)

1)

1)

 
      

2016

Duur dienstverband in 2016

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

 

Omvang dienstverband (in fte)

1

1

1

 

Gewezen topfunctionaris?

nee

nee

nee

 

(Fictieve) dienstbetrekking?

ja

ja

ja

 

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?

ja

ja

ja

 
     

Bezoldiging

    

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

170.435

187.835

179.283

 

Beloningen betaalbaar op termijn

12.241

12.541

12.241

 

Totaal bezoldiging

182.676

200.376

191.524

 

Toepasselijk WNT-maximum

179.000

179.000

179.000

 

1) Vanwege de overgangsregeling niet in strijd met de WNT.