Verantwoording WNT (niet-topfunctionarissen)

(bedragen x EUR 1)

2017

bedragen x € 1

presentator

presentator

presentator

presentator

     

Duur dienstverband in 2017

01/01 - 31/08

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1

1

1

1

Gewezen topfunctionaris?

nee

nee

nee

nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

ja

ja

ja

ja

Bezoldiging

    

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

179.157

580.000

190.500

288.000

Beloningen betaalbaar op termijn

-

-

14.604

-

Totaal bezoldiging

179.157

580.000

205.104

288.000

Toepasselijk WNT-maximum

120.667

181.000

181.000

181.000

Motivering van overschrijding: zie

1)

1)

1)

1)

      

2016

Duur dienstverband in 2016

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1

1

1

Gewezen topfunctionaris?

nee

nee

nee

nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

ja

ja

ja

ja

     

Bezoldiging

    

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

380.000

580.000

190.500

288.000

Beloningen betaalbaar op termijn

-

-

12.706

Totaal bezoldiging

380.000

580.000

203.206

288.000

Toepasselijk WNT-maximum

179.000

179.000

179.000

179.000

1) Er zijn geen uitkeringen gedaan uit hoofde van art 4.2 lid 3 WNT; De bezoldiging is marktconform en niet in strijd met de WNT en BPPO.