Ontwikkelingen medialandschap

Ontwikkelingen van de techniek, afzonderlijke uitspeelplatforms en het gebruik daarvan gaan razend snel. Dit is al jaren zo en inmiddels een gegeven waartegen we ons aan de ene kant moeten wapenen en waar we aan de andere kant gebruik van moeten maken. Belangrijke ontwikkelingen in 2017, die ook in 2018 zullen voortduren, is de ontwikkeling van de zogenaamde superplatforms. Deze zijn van groot belang in hoe wij onze content komende jaren bij onze gebruikers, kijkers en luisteraars zullen krijgen. Hoe wij daar gebruik van kunnen én mogen maken. NPO.nl is vernieuwd, maar of onze kijkers en gebruikers dit platform zullen weten te vinden zullen we in 2018 ontdekken. Daarom willen we naast een sterk eigen platform ook gebruik maken van platformen van derden, zoals Facebook en YouTube. NPO en OCW worstelen al langer met hoe dit gebruik van platformen van derden zich verhouden tot de Mediawet. Een wet die zeker in een omgeving die zo snel verandert altijd achterhaald zal zijn en waar we samen met NPO en OCW tot creatieve interpretaties zullen moeten komen van wat wel en niet kan én op welke manier. OCW en NPO hadden aangekondigd hun visie op dit gebruik in het najaar van 2017 te zullen toelichten, waarna wij samen met NPO naar de implementatie hadden zullen kijken. Deze regelgeving blijkt echter dusdanig ingewikkeld dat we bij het opstellen van het jaarverslag nog steeds niet weten hoe dit beleid er uit komt te zien. In de loop van 2018 zal dit duidelijk moeten worden.

Door de Raad voor Cultuur is op 22 februari 2018 het rapport Zicht op zoveel meer gepresenteerd, waar juist ook de hierboven genoemde ontwikkelingen worden benoemd. Over het gebruik van superplatforms, het bijdragen door die superplatforms aan de audiovisuele sector en over de positie van VOD. Hoe de inhoud van dit rapport door de politiek zal worden opgepakt zal in de loop van 2018 duidelijk moeten worden. Een rapport dat ook een steun in de rug is voor de publieke omroepen binnen het bestel en dat eveneens een oproep bevat om niet langer op die publieke omroep te bezuinigen.