Vereniging VARA

De vereniging VARA kent een door leden gekozen Verenigingsraad die bestaat uit 25 VARA-leden. De Verenigingsraad VARA heeft in 2017 2 keer plenair vergaderd. Ze spraken over de begroting, jaarplannen, jaarverslag, jaarrekening en de merkstrategie. Ook fungeren zij inhoudelijk als klankbord voor het bestuur BNNVARA als het gaat om het doorklinken van de VARA-missie in de BNNVARA-programmering. Men kwam daarnaast 5 keer bij elkaar om inhoudelijk met genrehoofden en/of eindredacteuren met elkaar van gedachten te wisselen over Kassa, talentontwikkeling, onderzoeksjournalistiek en documentaires, 3FM (samen met LR BNN) en de Verenigingsraad VARA was aanwezig op de Talentday. De Werkgroep Ledenbehoud sprak 3 keer met de Marketing & Exploitatie manager over ledenwerving, ledenbehoud en ledendagen. Vanuit de Verenigingsraad VARA worden naast het bestuur 15 personen afgevaardigd naar de Ledenvergadering BNNVARA. Het bestuur wordt gevormd door Jos Brand (voorzitter) en Marianne Witvoet (bestuurder/vicevoorzitter). Met ingang van 2018 kent de Verenigingsraad een nieuwe voorzitter: Jur Marringa.