Het jaar 2017

2017 was wat ons media-aanbod op radio, televisie en online betreft zeer succesvol, zowel kwantitatief als kwalitatief, zowel op het gebied van maatschappelijke impact als op het gebied van innovatie.

Zo werd in 2017 maar liefst 28% van de totale zendtijd op NPO1, 2 en 3 door BNNVARA gerealiseerd; geen enkele andere omroep in Nederland realiseert zo’n hoog percentage. BNNVARA maakte in 2017 gemiddeld per dag 8,3 uur televisie en 16 uur radio.

Ook online is BNNVARA de grootste van de ledengebonden omroepen. Tevens is de omzet in de mediaportefeuille met 74 miljoen euro in 2017 ongekend hoog.

Dat onze programma’s vaak van hoge kwaliteit zijn blijkt niet alleen uit de hoge waarderingscijfers en de vele mooie recensies, maar ook uit de 31 nationale en internationale prijzen die BNNVARA-producties wisten te verzilveren. Daarnaast werd Floortje Dessing omroepvrouw van het jaar.

Ook internationaal vielen onze producties op. Drugslab werd op YouTube in meer dan 150 landen bekeken en verscheen onder meer op de cover van The Times Magazine. En voor de dramaseries Hollands Hoop en Klem zijn we in onderhandeling over remakes in onder meer Zweden, Frankrijk en de VS.

Afgelopen jaar is het gelukt om met onze programma’s veel maatschappelijke impact te genereren, zo blijkt uit onder meer Kamervragen, artikelen en discussies in media en maatschappij naar aanleiding van onder meer uitzendingen van Zembla en Kassa.

Ook wisten we potentiële jonge kiezers in beweging te zetten door het initiatief De Stembus, waar Tim Hofman veel jongeren voor wist te mobiliseren in onder meer De Wereld Draait Door en online.

Bovendien was sprake van vernieuwing in de programmering door het lanceren van niet alleen veel nieuwe titels met nieuwe formats, maar ook door inhoudelijke vernieuwing binnen bestaande titels.

De programma’s aan de BNN-flank zijn in 2017 maatschappelijk relevanter geworden zonder hun eigen toon en brutaliteit te verliezen, zo bewijzen onder meer De Stembus, Misbruikt, Geslacht!, Trippers en Verkracht of niet en Sophie in de Kreukels. De VARA-flank is versterkt met onder meer titels die de blik op het buitenland richten, zo bewijzen In het Spoor van IS, Che en andere bijzondere nieuwe titels waaronder De Ondergang van de Van Imhoff.

Tevens was er volop innovatie door steeds meer content platformonafhankelijk te ontwikkelen en te produceren en als BNNVARA daar te zijn waar onze doelgroep is, bijvoorbeeld exclusief op YouTube. Wat dat betreft liep BNNVARA in Hilversum ook in 2017 voorop.

Begin 2018 presenteerden wij ons jaaroverzicht 2017. In dat overzicht is opgenomen waar wij voor staan en waar wij trots op zijn. Het kwantitatieve én kwalitatieve jaaroverzicht maakt integraal onderdeel uit van ons bestuursverslag, maar ook in dit voorliggende deel willen we stilstaan bij het media-aanbod van BNNVARA op radio, televisie en online.