Toezichthoudende topfunctionarissen

(bedragen x EUR 1)

2017

 

W.E.L. van Kerkvoorden

R.A. Koole

D. Lauwen

G.E.M. Hermens

Functie(s)

RvT-voorzitter

RvT-lid

RvT-lid

RvT-lid

Duur dienstverband

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

Gewezen topfunctionaris?

nee

nee

nee

nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

nee

nee

nee

nee

Bezoldiging

    

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

14.208

9.472

9.472

9.472

Beloningen betaalbaar op termijn

-

-

-

-

Totaal bezoldiging

14.208

9.472

9.472

9.472

Toepasselijk WNT-maximum

27.150

18.100

18.100

18.100

Motivering indien overschrijding: zie

1)

1)

1)

1)

      

2016

Functie(s)

RvT-voorzitter

RvT-lid

RvT-lid

RvT-lid

Duur dienstverband

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

Gewezen topfunctionaris?

nee

nee

nee

nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

nee

nee

nee

nee

Bezoldiging

    

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

14.051

11.709

9.367

9.367

Beloningen betaalbaar op termijn

-

-

-

-

Totaal bezoldiging

14.051

11.709

9.367

9.367

Toepasselijk WNT-maximum

26.850

17.900

17.900

17.900

1) Er zijn geen uitkeringen gedaan uit hoofde van art. 4.2 lid 3 WNT. De bezoldiging is niet in strijd met de WNT