Voorraden (3)

  

31-12-2017

 

31-12-2016

  

 

Onderhanden werken en gereed product

 

14.439

 

20.619

Bijdrage Mediafonds op onderhanden werken

 

-358

 

-1.267

Overige voorraden

 

47

 

118

  

14.128

 

19.470

Alle in onderhanden zijnde en aangekochte producties zijn courant en zullen de komende jaren in het uitzendschema worden opgenomen. De afname van de voorraad en onderhanden werk media-aanbod wordt met name veroorzaakt doordat er in 2017 minder drama is geproduceerd dan in 2016.