Toegevoegd aan Mijn Verslag Mijn verslag 1

Langlopende schulden (8)

Bouwdepot-lening F. van Lanschot Bankiers

  

2017

 

2016

Stand per 1 januari

 

2.226

 

3.400

Opgenomen gelden

    

Aflossing

 

-800

 

-1.174

Stand per 31 december

 

1.426

 

2.226

Aflossingsverplichting komend boekjaar

 

-400

 

-400

Langlopend deel per 31 december

 

1.026

 

1.826

Voor de financiering van de verbouwing in 2014-2015 is een bouwdepot-lening aangegaan bij F. van Lanschot Bankiers NV.

Voorts is er een krediet in rekening courant verstrekt:

Hoofdsom

: € 4.000

Ingangsdatum

: 01-09-2014

Looptijd

: 10 jaar

Rente

: 3,25% vast voor 5 jaar

Renteherziening per

: 31-8-2019

Aflossing

: € 100 per kwartaal

Verstrekte zekerheden

: verpanding effectenportefeuille

Hoofdsom

: € 2.000

Ingangsdatum

: 01-09-2014

Looptijd

: 10 jaar

Rente

: drie-maands EURIBOR + 2,50%

Renteherziening

: n.v.t. (variabel)

Aflossing

: € 50 per kwartaal

Verstrekte zekerheden

: verpanding effectenportefeuille voor een bedrag van € 10.000

Van dit deel van de lening is per 31 december 2017 geen gebruik gemaakt en is nog EUR 1.300 beschikbaar.

In 2017 is er aanvullend boetevrij een extra aflossing gepleegd van EUR 400 waardoor de totale aflossing in 2017 EUR 800 bedroeg.