Voorzieningen (7)

  

2017

 

2016

Voorziening pensioenverplichtingen

    

Stand per 1 januari

 

296

 

344

Dotatie

 

0

 

0

Onttrekking

 

0

 

-16

Vrijval

 

-38

 

-32

Stand per 31 december

 

258

 

296

     

Voorziening groot onderhoud gebouwen

    

Stand per 1 januari

 

571

 

416

Dotatie

 

155

 

155

Onttrekking

 

-36

 

0

Vrijval

 

-189

 

0

Stand per 31 december

 

501

 

571

     

Voorziening jubilea

    

Stand per 1 januari

 

928

 

975

Dotatie

 

0

 

0

Onttrekking

 

-7

 

-7

Vrijval

 

-3

 

-40

Stand per 31 december

 

918

 

928

     

Voorziening loopbaantraject

    

Stand per 1 januari

 

455

 

441

Dotatie

 

90

 

52

Onttrekking

 

-71

 

-38

Vrijval

 

0

 

0

Stand per 31 december

 

474

 

455

In 2014 is een verbouwing van het pand op het Mediapark gestart. Medio 2016 is er een nieuw meerjaren onderhoudsplan opgesteld. Op basis van dit plan is vanaf boekjaar 2016 de voorziening herzien. Tevens is er in 2016 voor de verhuurde panden een meerjaren onderhoudsplan opgesteld. Op deze panden was tot en met 2015 geen voorziening voor groot onderhoud gevormd. De voorziening voor het pand Mediapark bedraagt per 31-12-2017 EUR 480 en voor de verhuurde panden EUR 21. Op de voorziening groot onderhoud is een vrijval van EUR 189 verantwoord vanwege onderhoudsprojecten die niet of niet in de omvang van de voorziening zijn uitgevoerd.

De voorzieningen zijn gevormd voor verplichtingen die meer dan 1 jaar na balansdatum kunnen ontstaan en worden derhalve als langlopend beschouwd.