Toegevoegd aan Mijn Verslag Mijn verslag 1

Onze visie op de publieke omroep

Waar het jarenlang bon ton was de publieke omroep fel te bekritiseren, op inhoud én inrichting, neemt die kritiek af en wordt de noodzaak tot het hebben van die publieke mediafunctie door een belangrijk deel van de samenleving onderschreven. Wat zich bij het publiek uit in een geprefereerde keuze voor de inhoud van de publieke omroep en de omroepen. De behoefte aan een inhoudelijk platform, waar content vanuit verschillende perspectieven op de samenleving wordt aangeboden neemt toe; het belang daarvan wordt meer en meer onderkend.

Willen we in staat blijven deze verschillende perspectieven op de samenleving te blíjven bieden, dan zullen we daartoe in staat gesteld moeten blijven worden. Aan ons omroepen het antwoord te vinden op de toekomstbestendige wijze van verankering. Om zo ook voor de concessieperiode 2021-2025, waar vanaf 2018 de eerste voorbereidingen voor getroffen zullen worden zeker te zijn van omroepen die de invulling geven aan de externe pluriformiteit.

Want dat is de basis van de leidende visie die BNNVARA heeft en hanteert. Een brede publieke omroep gebaseerd op externe pluriformiteit. Met omroepen als maatschappelijke media organisaties die daar invulling aan geven. BNNVARA beschouwt zichzelf als zodanig en heeft zich die status ook na 2021 ten doel gesteld. Net als de wil haar missie en functie binnen een publieke omgeving waar te maken, maximaal gebruik makend van derdenplatforms zonder de positie van de publieke omroep in het digitale domein te schaden.

De invloed van onze programma’s reikt veel verder dan het ene uitzendmoment. Dát is de échte waarde van de publieke omroep. En dan hebben we het nog niet eens over hoe we samenwerken met de wetenschap, kunst en cultuur, met de creatieve industrie en het onderwijs. En de waarde en betekenis die we realiseren voor talentontwikkeling, het maatschappelijk debat, de arbeidsmarkt of sportparticipatie.

We hebben dit al eerder gezegd: wat ons betreft wordt het hoog tijd dat die maatschappelijke en economische waarde van de publieke omroep het leidend motief wordt. Dat politiek en beleidsmakers nadenken over de functie die de publieke omroep voor een land heeft. We moeten de publieke omroep niet alleen beschouwen op haar netten, zenders en programma’s, maar op de functie die deze voor ons land hebben. De publieke omroep als middel, niet als doel. De publieke omroep zal in staat moeten worden gesteld haar maatschappelijke en economische waarde maximaal waar te maken, om te verbinden, te inspireren, de macht te controleren en het venster op de wereld te bieden. Op radio, op tv, maar ook meer en meer, online.