Materiële vaste activa (1)

Stand per 1 januari 2017

 

Gebouwen/ terreinen

 

Inventaris/ inrichting

 

Andere vaste bedrijfsmiddelen

 

Vaste bedrijfs- middelen in uitvoering

 

Gebouwen/ terreinen niet dienstbaar aan bedrijfs uitoefening

 

Totaal

Aanschaf- herwaarderingswaarde

 

20.295

 

3.189

 

54

 

-

 

1.575

 

25.113

Cumulatieve afschrijving

 

-7.151

 

-2.006

 

-53

 

-

 

-739

 

-9.949

Boekwaarde 1 januari 2017

 

13.144

 

1.183

 

2

 

-

 

836

 

15.164

             

Mutaties 2017

            

Investeringen

 

49

 

293

 

-2

 

-

 

59

 

399

Desinvesteringen

 

-

 

-756

 

-23

 

-

 

-

 

-780

Afschrijvingen

 

-1.012

 

-706

 

-

 

-

 

-55

 

-1.773

Afschrijvingen desinvesteringen

 

-

 

756

 

23

 

-

 

-

 

780

  

-963

 

-413

 

-2

 

-

 

4

 

-1.374

             

Stand per 31 december 2017

            

Aanschaf- herwaarderingswaarde

 

20.344

 

2.726

 

29

 

-

 

1.633

 

24.733

Cumulatieve afschrijving

 

-8.164

 

-1.956

 

-29

 

-

 

-794

 

-10.943

Boekwaarde 31 december 2017

 

12.181

 

770

 

0

 

-

 

839

 

13.790

Gebouwen en terreinen

De investeringen betreft de revitalisering van de panden op het Mediapark en Westergasterrein.
De WOZ-waarde van de gebouwen en terreinen bedraagt per 1 januari 2017 € 8.501 (2017: € 8.193).

Inventaris/inrichting

De investeringen hebben voornamelijk betrekking op facilitaire- en ICT-apparatuur.

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Deze post heeft betrekking op een tweetal vervoersmiddelen.

Gebouwen/terreinen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar

BNNVARA exploiteert een aantal panden. De panden zijn in maart 2016 getaxeerd tegen een waarde van EUR 3.155.

De exploitatie ziet er als volgt uit:

  

2017

 

2016

  

 

Huurinkomsten

 

266

 

230

Exploitatiekosten voor activa die huurinkomsten hebben gegenereerd

 

-114

 

-166

Exploitatiekosten voor activa die geen huurinkomsten hebben gegenereerd

 

-

 

-

  

153

 

64