Toegevoegd aan Mijn Verslag Mijn verslag 1

Vereniging BNNVARA

De vereniging BNNVARA kent 30 leden: 13 afgevaardigden vanuit de Ledenraad BNN, 15 afgevaardigden vanuit de Verenigingsraad VARA en de rechtspersonen BNN en VARA (vertegenwoordigd door de besturen van BNN en VARA).

In 2017 is de Ledenvergadering BNNVARA 2 keer plenair bijeen gekomen. In april zijn het jaarverslag en de jaarrekening 2016 vastgesteld en is onder meer gesproken over de hoofdlijnen van het programmabeleid en over loyaliteit. In november zijn het jaarplan en de begroting 2018 besproken en is een workshop gevolgd van Elonka Soros (BBC) over diversiteit. In augustus 2017 is, voorafgaand aan de lancering van het nieuwe merk BNNVARA een presentatie gegeven aan de voltallige ledenraden van BNN en VARA.