Drama

Waar documentaires een venster op de wereld bieden, biedt drama een spiegel voor de wereld en onszelf. Onze verhalen gaan over het hier en nu, maar zijn niet gebonden aan de beperkingen die de werkelijkheid nu eenmaal heeft. We kunnen andere vormen gebruiken om iets over die realiteit te vertellen, waardoor onderwerpen bespreekbaar worden. De vorm versterkt hier vaak de inhoud. Het drama van BNNVARA is origineel en herkenbaar, weet het hart te raken en het hoofd te prikkelen. Fictie is bij uitstek een middel om normen en waarden ter discussie te stellen en kwesties aan te kaarten. Ons drama biedt inzicht in de mens en de samenleving, en uitzicht op andere werelden en visies. Zo dragen we bij aan een nieuwsgierige, vrije, sociale en diverse samenleving.

Wij ontwikkelen en produceren dramaproducties zo mogelijk binnenshuis. Dit zorgt voor een herkenbare signatuur en geeft ons een sterke en onafhankelijke positie. In 2017 zijn de series Hollands Hoop II en Klem hier mooie voorbeelden van. Ook hebben wij in 2017 series ontwikkeld voor productie in huis, zoals Thuisfront, over vredessoldaten met PTSS.

Belangrijke series waarin we onze ambities voor 2017 voor het realiseren van oorspronkelijk Nederlandstalig televisiedrama op alle netten zijn onder andere Jeuk IV, Smeris III en Vechtershart II en de ontwikkeling van de advocatenserie De Zuidas op NPO3.

Ook hebben wij in 2017 ingezet op de ontwikkeling om drama op een andere wijze uit te spelen en te verspreiden; we zetten soms content op YouTube als onze doelgroep daar zit, of ontwikkelen hybride vormen van drama met andere genres en we zetten series soms al voor uitzending op onze sites en begeleiden uitzendingen met extra ‘social’ content. Wij hebben dit gerealiseerd met de ontwikkeling van Escape, een multiplatform project over online identiteit; een hybride drama-vorm waar naast drama, ook een feuilleton, een WhatsApp serie, een Instagram serie en een YouTube serie onderdelen van zijn. Nieuw was ook Queer, een serie over LHBTQ, welke verscheen op YouTube. Een aantal ‘gewone’ dramaseries verschenen éérst op NPO Start Plus, zodat het publiek ze kon ‘bingen’. Dit lukte met Smeris, Jeuk en Van God Los.